Odpowiedzi

2010-02-12T20:23:02+01:00
1. Reforma szkolnictwa, podział nauczania na dwa stopnie: Trivium i Quadrium
2. Utworzenie Państwa Kościelnego, którego kontynuacją dzisiaj jest Watykan
3. Pepin Mały schrystianizował ceremoniał monarszy i tym samym stworzył ceremoniał koronacji, który następnie był stosowany przez wszystkich monarchów europejskich
4. Znaczne powiększenie terytorium państwa - od Pirenejów po rzekę Łabę i od Morza Północnego po środkowe Włochy
5. Podział administracyjny kraju na hrabstwa, którymi zarządzali hrabiowie
6. Wprowadzenie w obieg denarów przez Karola Wielkiego
7. Reforma języka łacińskiego, pisma
8. Wybudowanie przez Karola Wielkiego wspaniałego dworu królewskiego w Akwizgranie
9. Wprowadzenie systemu lennego i drabiny feudalnej
10. Odnowienie Cesarstwa Rzymskiego na zachodzie
14 3 14