NAPISZ WZÓR OPISANEJ FUNKCJI I PODAJ JEJ DZIEDZINĘ:
a) Każdemu trójkątowi równobocznemu o boku x przyporządkowano jego obwód.
b) Każdemu sześcianowi o boku n przyporządkowano jego objętość.
c) Każdej liczbie całkowitej a, różnej od zera przyporządkowano liczbę do niej dwrotną.
d) Każdemu prostokątowi którego długość boków różnią się o 2 przyporządkowano jego pole.
e) Każdej liczbe rzeczywistej x przyporządkowano liczbę pięc razy większą.
f) Każdej liczbie naturalnej n przyporządkowano jej czwartą potęgę.
g) Każdej liczbie rzeczywistej x przyporządkowano jej wartość bewzględną. POMOCY RATUJCIE:*******

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T16:30:53+01:00
A) f(x) = 3x
D: x∈(0, ∞)

b) f(n) = n³
D: n∈(0, ∞)

c) f(a) = 1/a
D: a∈R\{0}

d) f(x) = x(x+2)
D: x∈(0, ∞)

e) f(x) = 5x
D: x∈R

f) f(n) = n⁴
D: n∈N

g) f(x) = |x|
D: x∈R
3 3 3