Oświecenie:
-nazwa, ramy czasowe
W Europie
-racjonalizm (Kartezjusz)
-empiryzm (J.Lock - tabularaza)
-krytycyzm
-ateizm
-deizm
-Wielka Encyklopedia Francuska
-teorie Monteskiusza
-J.J. Rousseau
W Polsce
3 fazy oświecenia
-1. od lat 40. 18 wieku do 1864
-2. Oświecenie właściwe 1765-1795r.
-3. Schyłkowa
-twórczość I. Krasickiego
3 wybrane bajki i ich cechy gatunkowe,
2 satyry:
-"Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki"
-"Monachomachia"
-poemat heroikomiczny
-Adam Naruszewicz
-klasycyzm
-sentymentalizm(ogólnie)

1

Odpowiedzi

2010-02-11T18:44:20+01:00
OŚWIECENIE
-epoka w hitorii i kulturze europejskiej przypadająca na wiek 18.
- jej schyłek to początki wieku 19.
- w Polsce rozkwit przypada na lata panowanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
- nazwa łączy się z przekonaniem ówczesnych twórców że nastała epoka przełomowa odrzucająca kojarzone z wiekiem 17 zły gust i zacofanie
- oświecony tzn. wyzwolony od wszelkich węzów rozum ludzki, który miał być światłem rozjaśniającym drogę do poznania prawdy o człowieku i świecie
- epoka nazwana bywa też wiekiem rozumu
- wiara w rozum
-powstała Komisja Edukacji Narodowej
- Powstała biblioteka
- obiady czwartkowe
- w sztuce dominowały 2 prądu: rokoko i klasycyzm
-najważniejsze koncepcje: racjonalizm i empiryzm
-
2 3 2