Do 2 kg zupy pomidorowej pani Krysia dodała pięć szczypt soli (każda szczypta to 0,2 g soli) i jedną łyżeczkę cukru (7 g). Jaki promil przyprawionej zupy stanowi sól, a jaki cukier?
Wynik podaj z dokładnością do 0,1 promila.

Proszę o rozwiązanie!

1

Odpowiedzi

Najpierw liczymy wagę całego roztworu 2kg + 5*0,2 g + 7 g = 2000 g + 1 g + 7 g = 2008 g.
Teraz liczymy jaką część stanowiła sól : 1 g/2008 g = 1/2008
Zamieniamy to na promile zatem 1/2008 * 1000 promili = 0,49801 promili≈0,5 promila
Teraz liczymy jaką część stanowił cukier: 7 g/2008 g = 7/2008
Zamieniamy to na promile zatem 7/2008 * 1000 promili = 3,48606 promili≈ 3,5 promila
226 4 226