1. formy pozyskiwania i inwestowania kapitału przez przedsiębiorstwa
2. zalety i wady pracy indywidualnej i grupowej
3. procedura podjęcia działalności gospodarczej
4. pojęcie i struktura Biznes planu
5. rynek pracy i bezrobocie
6. zasady pisania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego

Jeśli nie znacie odp na wszystkie pytania to proszę chociaż o część z nich..

1

Odpowiedzi

2010-02-13T21:38:25+01:00
5. Bezrobocie to stan, kiedy ludzie mogą i chcą pracować, ale nie mogą znaleźć zatrudnienia.
Ze względu na formę występowania zjawiska wyróżniamy bezrobocie:
-krótkookresowe,
-średniookresowe,
-długookresowe,
-chroniczne.
Ze względu na obszar występowania zjawiska wyróżniamy bezrobocie:
-globalne,
-krajowe,
-regionalne,
-lokalne.