Uloz uklady rownan:
a) Liczba o 10% mniejsza od liczby x jest o 3 większa od liczby y, a liczba o 10% większa od liczby y jest o 6 mniejsza od x.

b) liczba x jest o 10% większa od liczby y. Liczba o 2 mniejsza od y stanowi 90 % liczby x.

d) liczba x stanowi 20% liczby y. liczba o 20% mniejsza od x jest liczbą o 21 mniejszą od y.

Tylko uklady rownan bez obliczania :)
z gory thx.

1

Odpowiedzi

2010-02-12T16:50:38+01:00
A)
0,9=y+3
1,1y+6=x
b)
x=1,1y
y-2=0,9x
d)
x=0,2y
0,8x=y-21