Odpowiedzi

2009-10-11T18:54:50+02:00
Postanowienia:
-zniesienie wolnej elekcji
-zniesienie liberum veto
-ograniczono rolę senatu

Reformy:
a) reforma wojskowa:
-miała postać 100 000 armia, powstała 65 000 armia
-wprowadzono nowy podatek na wojsko zwanym ,,Ofiarą 10 grosza\"
b)Zmieniono radę nieustającą:
-Polska uniezależniła się od Rosji i zerwała z nią związek
c) prawo o sejmikach
-odebrano gołocie prawa głosu na sejmikach
-wprowadzono głosowanie większości
d) prawo o miastach królewskich
-nietykalność osobista i majątkowa dla mieszczan
-prawo do nabywania ziemi
-prawo do zasiadania w sejmie
-dostęp do urzędów
2009-10-11T18:57:00+02:00
Konstytucja:
-zlikwidowała liberum veto i wolną elekcję,
-wprowadziła tron dziedziczny,
-mocniej związała ze sobą Polskę i Litwę,
-ograniczyła przywileje szlachty,
-zwiększyła prawa części mieszczan,
-wzięła chłopów pod opiekę prawa.

Główne reformy Sejmu Wielkiego to:
-powiększenie liczby wojska,
-nałożenie stałych podatków na szlachtę i duchowieństwo,
-ustawa o miastach.
2009-10-11T19:10:33+02:00
To są postanowienia Konstytucji 3 Maja
zniesienie wolnej elekcji
zniesienie liberum veto
ograniczono rolę senatu
ograniczono odrębność Korony i wielkiego Księstwa Litewskiego
uznano chłopów za część narodu
w Polsce panowała religia katolicka
gwarancja tolerancji religijnej
pozbawienie szlachty prawa najwyższej zwierzchności nad poddanymi
wprowadzono dziedziczność tronu
wprowadzono trójpodział władzy

a tu reformy sejmu 1788-1792
a) reforma wojskowa:
-miała postać 100 000 armia, powstała 65 000 armia
-wprowadzono nowy podatek na wojsko zwanym ,,Ofiarą 10 grosza\"
b)Zmieniono radę nieustającą:
-Polska uniezależniła się od Rosji i zerwała z nią związek
c) prawo o sejmikach
-odebrano gołocie prawa głosu na sejmikach
-wprowadzono głosowanie większości
d) prawo o miastach królewskich
-nietykalność osobista i majątkowa dla mieszczan
-prawo do nabywania ziemi
-prawo do zasiadania w sejmie
-dostęp do urzędów