Odpowiedzi

2011-08-04T11:11:07+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Romantyzm był epoką trwającą na przełomie XVIII i XIX wieku, w Polsce rozwijał się w latach 1822-1863. Znanymi polskimi przedstawicielami tej epoki byli: Juliusz Słowacki (pisał m.in. o patriotyzmie, jego przykładowym dziełem jest ,,Testament Mój''), Adami Mickiewicz (był słynnym romantykiem, napisał m.in. ,,Niepewność'') oraz Cyprian Noriwd (pisał o tęsknocie do ojczyzny). Romantykami europejskimi byli natomiast: Fridrich Schiller (napisał ,,Odę do radości'') oraz Wolfgang Goethe ( jego dziełami są m.in. ,,Cierpienia młodego Wertera'' i ,,Król Olch'') . W romantyzmie szczególną role odgrywały uczucia i emocje, często pisano o patriotyzmie i walkach. Szczególnymi gatunkami literackimi były wówczas: sonety, Ballady oraz dramaty romantyczne.

10 4 10