Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T20:59:48+01:00
Plemiona mongolskie zjednoczone pod wodzą Czyngis - chana w krótkim czasie podbiły większą część Azji. W latach 20 XIIIw. pod ich panowaniem znalazła się także Ruś. W 1241r. wielka wyprawa mongolska ruszyła na Węgry i ziemie polskie. Na Polskę wyruszyły wojska po wodzą Pajdara. W marcu 1241r. Mongołowie dotarli do Krakowa. Spustoszyli i spalili miasto. Ocalał jedynie kościół św. Andrzeja i zamek na wzgórzu wawelskim. Pożary i zniszczenia Sieradza, Łęczycy i grodów kujawskich znaczyły ślad dalszego przemarszu wojsk mongolskich. W kwietniu armia dotarła na Śląsk. Próbowano nieskutecznie stawić im czoła w bitwie pod Legnicą, w której zginął Henryk Pobożny. Udało mu się zjednoczyć oddziały śląskie, wielkopolskie i krakowskie, wspomagane przez rycerzy z Czech oraz templariuszy. Zacięta bitwa przerodziła się w klęskę europejskiego rycerstwa. Tatarzy zastosowali łatwopalne i dymiące substancje, co wprawiło przeciwników w popłoch. Po kilku tygodniach pustoszenia ziem śląskich wojska tatarskie ruszyły na Węgry, aby połączyć się z główną armią.