DAJE NAJ ! PILNE ! TYLKO 3 ZADANIA ZA 79 PNKT !
Zad. 59 Pole trójkąta prostokątnego jest równe 720cm². Stosunek przyprostokątnych wynosi 9:40. Oblicz długości boków tego trójkąta.
Zad. 67 Prostokątna aula ma wymiary 18,5 m x 6,5 m. W czasie wakacji postanowiono odnowić podłogę i położyć nowe deski o wymiarach 3,5 m x 30 cm.
a) Oblicz, ile takich desek trzeba kupić.
b) Na jednokrotne polakierowanie 1m² podłogi potrzeba 1/4 kg lakieru. Podłogę należy polakierować dwukrotnie. Oblicz, ile puszek lakieru trzeba kupić, jeśli w jednej puszce jest 1,75 kg lakieru.
Zad. 72 Oblicz powierzchnię pokoju, którego kształt i wymiary przedstawia rysunek. ( rysunek w załączniku ;) )

Nie podawać samych odp. zgłoszę spam... ma być rozwiązane i wytłumaczone. ;) Dziękuję ! :*

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T16:58:34+01:00
Zad 59

P = 720
a = 40x
h = 9x
P = 0,5 * a * h
720 = 0,5 * 40x * 9x
720 = 20x * 9x
720 = 180x²
x² = 4
x=2

a = 40 * 2 = 80
h = 9 * 2 =18

80² + 18² = c²
324 + 6400 = c²
c² = 6724
c = √6724 = 82

a=80
h=18
c=82

Zad. 67

a) P = a*b
P = 18,5 * 6,5
P = 120,25

P = a*b
P = 3,5 * 0,3
P = 1,05

120,25 ÷ 1,05 ≈ 115

b) P = a*b
P = 18,5 * 6,5
P = 120,25

1,75 ÷ 0,25 = 7

120,25 ÷ 7 ≈ 17,17

Należy kupić 18 puszek lakieru.

2010-02-11T17:05:30+01:00
Zad. 59.
P=720 cm²
krótsza przyprostokątna (a) =9x
dłuższa przyprostokątna (h) =40x
P=ah
9x × 40x = 720
360x² = 720 / ÷360
x² = 2
x = √2
a=9x=9√2
h=40x=40√2
przeciwprostokątna=y
(9√2)²+(40√2)²=y²
162+3200=y²
y=√3362
Odp. Długości boków tego trójkąta wynoszą: 9√2 cm, 40√2 cm oraz √3362 cm.

Zad. 62.
a) P=18,5×6,5=120,25 m²
P₂=3,5×0,3=1,05m²
120,25 ÷ 1,05 = 114,5238
Odp. Trzeba kupić takich desek 115.
b) 120,25m²×0,25kg=30,0625
30,0625÷1,75=17,178571
Odp. Należy kupić 18 puszek lakieru.
c) Na tym rysunku nic nie widać ;-P