Oblicz stężenie procentowe otrzymanych roztworów, jeżeli:
a) w 120 cm3 wody destylowanej wody destylowanej rozpuszczono 20 cm3 etanolu (C2H5OH) o gęstości d= 0,791 g/cm3
b) w 500g wody rozpuszczono 2 mole siarczanu(VI) miedzi(II)

W temperaturze 291K w 200g wody rozpuszczono 50g wodorotlenku sodu, otrzymując roztwór o gęstości 1,22g/cm3.
Oblicz stężenie procentowe i molowe otrzymanego roztworu.
proszę o szybką odpowiedź:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T18:59:20+01:00
A) 120 dm 3 -> 120 g
d = m/v
m = d*v = 20 * 0,791 = 15, 82

120 + 15,2 = 135,82

(15,82 : 135,82) * 100% = 11, 64 %
b)

CuSO4 --> 96 + 63 = 159

159 - 1m
xg - 2m
x= 318g

500 + 318 = 818
(318 : 818)*100% = 38,8%

c) 200 + 50 = 250 g r-r
(50/250)**100% = 20%
d = 1,22 g/ cm 3
w 100g znajduje się 20 g substancji.
v = m/d = 100/ 1,22 = 0,081 [dm3 --> od razu zamieniłam]

20 g - x m
40g - 1m
x= 0,5 m

0,081dm3 - 0,5 m
1 dm3 - x m
x = 6,17 m
Cm = 6,17 mol / dm3