Odpowiedzi

2010-02-11T18:13:25+01:00
Wodorotlenki to związki chemiczne zbudowane z metalu i jednej lub kilku grup wodorotlenowych -OH.

Sole to związki chemiczne zbudowane z metalu i reszty kwasowej.
2010-02-11T18:34:05+01:00
Wodorotlenki zbudowane są z :
M(OH)n
M-atom metalu
OH- grupa wodorotlenkowa
n ilość grup wodorotlenkowych
np. NaOH , KOH, Ca(OH)2

sole;
składają się HnR czyli:
H- atom wodoru
R- reszta kwasowa
n - ilośc grup wodorotlenkowych
np. NaCl, Fe2(SO4)3