Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T18:22:35+01:00
Sprawa polska- Ziemie Księstwa Warszawskiego zostają podzielone: – z większości terenów powstaje Królestwo Polskie, ustalenie praw i statusu Królestwa zostaje pozostawione do dyspozycji cara; – do Prus włączone zostają: Poznańskie, Bydgoskie, a także Toruń i Gdańsk, na terenach Wielkopolski powstaje Wielkie Księstwo Poznańskie o bardzo ograniczonej autonomii; – Kraków zostaje ustanowiony wolnym miastem pod nadzorem trzech zaborców.