Odpowiedzi

2010-02-12T12:27:45+01:00
Sakrament Namaszczenie Chorych jest sakramentem najczęściej dawanym ludziom obłożnie chorym lub w wieku starczym. Zasadniczo jest udzielany na indywidualną prośbę zainteresowanego. Celem Sakramentu Namaszczenia Chorych jest:
- daje choremu łaskę Ducha Świętego,
- często pomaga wrócić do zdrowia,
- gładzi grzechy powszechne, a jeżeli nie ma możliwości przyjęcia Sakramentu Pokuty, także grzechy ciężkie.
Osoba która przyjmuje Sakramentu Namaszczenia Chorych odczuwa "ulgę". Ulgę nie fizyczną a duchową. Czuje się wyzwolony od grzechów, i ma nadzieję powrotu do zdrowia. Lub gdy jest on w stanie naprawdę poważnym myśli tylko by dzięki Namaszczeniu spotkać się nareszcie z Bogiem.


Mam nadzieję że pomogłam,
Pozdrawiam ;)
21 3 21
  • Użytkownik Zadane
2010-02-12T12:45:05+01:00
Co to jest namaszczenie chorych?
Namaszczenie chorych jest to sakrament, który udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi doświadczonemu ciężką chorobą lub starością.

Jaka jest podstawa biblijna namaszczenia chorych?
W liście św. Jakuba czytamy: "Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5, 14-15).

Kiedy namaszcza się chorego?
Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości.

Jak często można przyjmować sakrament chorych?
Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować ile razy zostaje dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastąpiło nasilenie choroby.

Kto udziela namaszczenia chorych?
Namaszczenia chorych udzielają kapłani, używając oleju poświęconego przez biskupa, a w razie potrzeby przez kapłana, który namaszcza chorego.

Jak udziela się namaszczenia chorych?
Do istoty tego sakramentu należy namaszczenie czoła i rąk chorego, z towarzyszącą modlitwą o specjalną łaskę płynącą z tego sakramentu.

Jakie skutki sprawia namaszczenie chorych?
*Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące:
*zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla dobra chorego i całego Kościoła,
*umocnienie do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień związanych z chorobą lub starością,
*przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty,
*powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu chorego,
*przygotowanie na przejście do życia wiecznego.
4 4 4