Zadanie 1 Podczas pobytu nad jeziorem Tomek wypozyczył kajak w wypozyczalni "A", a Maciek w wyp. "B"

Wypożyczalnia"A" III Wypożyczalnia"B"
Cena wyp. kajaka ;12zł i III Cena wyp. kajaka ;15zł i
dodatkowo 4zł za każdą godz III dodatkowo 3zł za każdą godz.
używania III używania
_____________________________________________________________
a) na ile godz. chłopcy powinni wypożyczyć kajaki, aby każdy z nich poniósł taki sam koszt?
b) która z ofert jest korzystniejsza, jeśli chcemy wyp. kajak na 2 godz, a która - jeśli na 5 godz

::Proszę o dokładne obliczenia prowadzące do dobrego wyniku::

zadanie 2 w wyborach do klubu "EUREKA" Pan M zdobył 8%, a pan M 40%. Oblicz, o ile procent mniej głosów zdobył Pan M niż Pan S.

:::::Jeśli obydwa zadania zostaną poprawnie wykonane ta osoba dostanie w tedy całość punktów jeśli ktoś wykona tylko jedno będzie odrzucone :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:)
:*

1

Odpowiedzi

2010-02-12T11:14:53+01:00
A)
x-ilość godzin
12+4x=15+3x
4x-3x=15-12
x=3

odp. 3 godziny

b)
2*4=8
12+8=20

2*3=6
15+6=21
Oferta Wypożyczalni A jest korzystniejsza na 2 godziny.

5*4=20
12+20=32

5*3=15
15+15=30
Oferta Wypożyczalni B jest korzystniejsza na 5 godzin.