Siema potrzebuje kilka odp. na test z fizyki chociaż kilka z tych: Co to jest parcie?
Co to jest ciśnienie i jaka jest jego jednostka? , Jaka jest treść prawa pascala dla cieczy i dla gazów ? , Co to jest ciśnienie hydrostatyczne? , Co to jest ciśnienie atmosferyczne ? , Od czego zależą ciśnienie hydrostatyczne i ciśnienie atmosferyczne?

2

Odpowiedzi

2010-02-11T18:53:30+01:00
1. Parcie - siła nacisku jaką płyn wywiera na daną powierzchnie.
2. Ciśnienie jest to nacisk na powierzchnię. Jednostką ciśnienia jest Pa [paskal.] Wzór : P= F/S
P-ciśnienie
F-siła
S-pole powierzchni.
3. Prawo Pascala - ciśnienie , które wywieramy na ciecz, jest przez tę ciecz przenoszone równomiernie we wszystkich kierunkach.
4. Ciśnienie hydrostatyczne - ciśnienie wywierane przez ciecz zależy od wysokości słupa cieczy, a nie zależy od kształtu ani powierzchni dnia naczynia.
Wzór na ciśnienie cieczy : p = g[ ro - gęstość. ] * h * g
g[ro-gęstość.]
h [wysokość]
g[przyśpiesznie ziemskie = 10m/s²]
5. Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie, jakie wywiera powietrze atmosferyczne na powierzchnię Ziemi i na wszystkie znajdujące się w nim ciała.

tyle wiem :d
8 4 8
2010-02-11T22:34:28+01:00
Parcie - siła nacisku jaką płyn wywiera na daną powierzchnie.
Prawo Pascala - ciśnienie , które wywieramy na ciecz, jest przez tę ciecz przenoszone równomiernie we wszystkich kierunkach.
Ciśnienie jest to nacisk na powierzchnię. Jednostką ciśnienia jest Pa [paskal.] Wzór : P= F/S
P-ciśnienie
F-siła
S-pole powierzchni.
Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie, jakie wywiera powietrze atmosferyczne na powierzchnię Ziemi i na wszystkie znajdujące się w nim ciała.
Ciśnienie hydrostatyczne - ciśnienie wywierane przez ciecz zależy od wysokości słupa cieczy, a nie zależy od kształtu ani powierzchni dnia naczynia.
Wzór na ciśnienie cieczy : p = g*h*g
g[ro-gęstość.]
h [wysokość]
g[przyśpieszenie ziemskie = 10m/s²]
7 2 7