Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-11T20:07:50+02:00
42)
Liczba sdj
s+d+j=17
d = 7
j = 2/3s
s+7+2/3s=17
1 2/3s=10
5/3s=10
5s=30
S=6
j=2/3*6=4
6+7+4=17
Szukana liczba to 674

41)
8 4/5– pierwszy składnik
8 4/5+1,6 – drugi składnik
5/8(8 4/5+1,6) – trzeci składnik
1,5(8 4/5+8 4/5+1,6 – czwarty składnik
8 4/5+8 4/5+1,6+5/8(8 4/5+1,6)+ 1,5(8 4/5+8 4/5+1,6)+x=120
8,8+8,8+1,6+5/8*(8,8+1,6)+1,5(8,8+8,8+1,6)+x=120
19,2+5/8*10,4+1,5*19,2+x=120
19,2+6,5+28,8+x=120
X=120-54,5
X=65,5
65,5-6,5=59

40)
3ha=300a
300 – 90=210
4/7*210=120
210-120=90a=0,9ha
Pszenica jest posiana na 0,9ha

39)
¼*250+¼*250+5,5+2/3*¼*250+¼*250+5,5+x=250
62,5+68++87+x=250
x=250-217,5=32,5
zostało 32,5 kg pomidorów
800:250=3,2
3,2*1,25=4
217,5*4-217,5*3,2=870-696=174
Z trzydniowej sprzedaży był zysk 174 zł

25)
a) 0,6*5/12=6/10*5/12=1/4
b) 4/7*0,28=4/7*28/100=4/25
c) 0,8*5/16=8/10*5/16=1/4
d) 0,21*2 2/7=21/100*16/7=12/25
e) 4 2/3*0,0006=14/3*6/10000=7/2500
f) 1 2/3*0,12=5/3*12/100=4/20=1/5
g) 5 3/5*1,5=28/5*15/10=42/5=8 2/5
h) 8,75*4 6/7=875/100*34/7=595/14=42 7/14=42 ½
i) 4 3/8*1/6=32/8*16/10=32/5=6 2/5

26)
a) 0,4:2/5=4/10:2/5=4/10*5/2=20/20=1
b) 6/25:0,6=6/25:6/10=6/25*10/6=2/5
c) 0,14:21/25=14/100*25/21=2/12=1/6
d) 2,4:3/8=24/10*8/3=32/5=6 2/5
e) 0,13:5 5/12=13/100:65/12=13/100*12/65=39/1625
f) 7 2/3:0,46=23/3:46/100=23/3*100/46=50/3=16 2/3
g) 8,4:1 1/5=84/10*5/6=14/2=7
h) 3 3/8:5,4=27/8:54/10=27/8*10/54=5/8
i) 6,25:2 ½= 625/100:5/2=625/100*2/5=5/2= 2 ½

27)
a) 75 kg
b) 9 3/8 m
c) 4 dag
d) 14 km
e) 45 a
f) 120zł

28)
a) 1/3 h=20 min
11,2 h=172
b) 2/3 min = 40 s
1 1/3 min = 80 s
c) 3/7 tyg = 3 dni
2 2/7 tyg = 16 dni
d) kwartał = 3 m-ce
5/6 roku = 10 m-ce
1/3 roku = 4 m-ce
e) ½ ha = 50 a
2/25 ha = 8 a
1,2 ha = 120 a

29)
a) 0,8 dm = 8 cm
1 ¾ dm = 17 ½ cm
1 2/5 m = 140 cm
b) 1/25 kg = 40 g
0,4 dag = 4 g
1 ¼ kg = 1250 g

30)
Załóżmy że waże 50 kg.
2/3 * 50kg = 33 1/3 kg

31)
1 l = 1,03 kg
1,1 l = 1,13 kg
12*1,13=13,59 kg

32)
a) 280,20,130
b) 180,22 ½,54
c) 11,16 2/3, 22 ½

33)
x= 12,5 dag + ¾ x
x-3/4 x=12,5 dag
x=50 dag

34)
3a*0,48=1,44 a
3a-1,44a=1,56 a
1,56a*2/3=1,04
Na krzewy ozdobne przeznaczono 1,04 m2

35)
0,6 – 72 min
1 – x
X=72:0,6=120
120+1/3*120=160 min

36)
a) ¾
b) 2,25
c) 0,12
d) 1,03
e) 3,2
f) 2/5

37)
0,4x+180=x
0,6x=180
X=300
300-180=120
180:120=3/2

38)
0,05 m3*x=120 l
1 m3=1000 l
0,05 m3= 50 l
50 l*x=120 l
X=2,4
Zużyjemy 2,4 raza mniej wody.

2 5 2