Na rysunki (załącznik)przedstawiony jest wykres fynkcji f
a) podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji f
b) podaj wartość najmniejszą oraz największą funkcji f
c) podaj miejsca zerowe funkcji f
d) określ przedziały monotniczności funkcji f
e)podaj zbiór argumentów dla których funkcja f przyjmuje wartości ujemne oraz dodatnie
f) czy funkcja f jest równowartościowa? odpowiedz...

3

Odpowiedzi

2009-10-11T19:11:08+02:00
Na rysunki (załącznik)przedstawiony jest wykres fynkcji f
a) podaj dziedzinę
D=<-4,-5>
i zbiór wartości funkcji f
Y=<-1,4>
b) podaj wartość najmniejszą
y=-1
oraz największą funkcji f
y=4
c) podaj miejsca zerowe funkcji f
x=-1(prawie), x=1
d) określ przedziały monotniczności funkcji f
frosnaca dla x∈(0,2)
fmalejca dla x∈(-4,0)
fstala dla x∈(2,5)
e)podaj zbiór argumentów dla których funkcja f przyjmuje wartości ujemne
y>0 dla x∈(-4,-1)u(1,5)

oraz dodatnie
y<0 dla x∈(-1,1)
f) czy funkcja f jest równowartościowa?
nie jest ponieważ np dla x=3 oraz dla x=4 ma ta samac wartosc y=2...
2 1 2
2009-10-11T19:16:33+02:00
A) dziedzina= <-4;5> Zbiór=<-1;1>U<2;4>
b)najmniejsza wartość= -1
największa wartość= 4
c)miejsca zerowe: -3/4, 1
d)rosnąca od 0 do 2
malejąca od <-4;2) i <-2;0>
stała od (2;5>
e) x nalezace do
1 1 1
2009-10-11T19:17:52+02:00
A) podaj dziedzinę
D=<-4,-5>
i zbiór wartości funkcji f
Y=<-1,4>
b) podaj wartość najmniejszą
y=-1
wartość największą funkcji f
y=4
c) podaj miejsca zerowe funkcji f
x=-1(prawie), x=1
d) określ przedziały monotniczności funkcji f
rosnaca dla x∈(0,2)
malejca dla x∈(-4,0)
stala dla x∈(2,5)
e)podaj zbiór argumentów dla których funkcja f przyjmuje wartości ujemne
y>0 dla x∈(-4,-1)u(1,5)
wartości dodatnie
y<0 dla x∈(-1,1)
f) czy funkcja f jest równowartościowa?
nie jest ponieważ np dla x=3 oraz dla x=4 ma ta samac wartosc y=2
1 1 1