Przyporządkuj nazwom systematycznym kwasów oznaczonym liczbami odpowiednie nazwy zwyczajowe i właściwości oznaczone literami:
1. kwas węglowy
2. kwas chlorowodorowy
3. kwas fosforowy (V)
4. kwas chlorowy (VII)
5. kwas cyjanowodorowy
6. kwas azotowy (V)
7. kwas siarkowy (VI)
8. kwas borowy
9. kwas fluorowodorowy
10. kwas krzemowy
11. kwas siarkowodorowy

A. Ma właściwości żrące i utleniające, jego mieszanina ( w odpowiednich proporcjach) z kwasem solnym to woda królewska.
B. Tworzy bezbarwne kryształy, jego nazwa zwyczajowa to kwas borny.
C. Jego roztwór wodny występuje w sokach żołądkowych człowieka- bierze udział w procesie trawienia.
D. Jest najmocniejszym ze znanych kwasów, jest silnie higroskopijną cieczą, wybucha podczas ogrzewania.
E. Jest silnie żrącą cieczą, o ostrej woni, jako jako jedyny z kwasów reaguje z krzemionką - służy do trawienia szkła.
F. Tworzy bezbarwne, rozpuszczalne w wodzie kryształy, stosowany między innymi do produkcji nawozów sztucznych, cementu dentystycznego oraz jako dodatek do napojów typu, np. coca-cola.
G. Jest ciałem stałym, składnikiem stearyny, nie rozpuszcza się w wodzie.
H. Jest silną trucizną o zapachu gorzkich migdałów, nazywa go się kwasem pruskim.
I. Jest słabym kwasem, roztworem wodnym gazu o intensywnym, niemiłym zapachu przypominającym zepsute jajka.
J. Jest silnie żrącym kwasem o właściwościach higroskopijnych, jego dymiący, stężony roztwór zawierający rozpuszczony tlenek siarki(VI) zwany jest oleum.
K. Jest słabym kwasem, jego roztwór wodny może służyć jako napój zwany wodą sodową .
L. Jest słabym kwasem, łatwo ulega kondensacji, tworząc długie łańcuchy lub struktury trójwymiarowe.


1

Odpowiedzi

2010-02-11T18:50:59+01:00
1k
2c
3f
4d
5h
6a
7j
8b
9e
10l
11i
24 4 24