Odpowiedzi

2010-02-12T05:30:08+01:00
Witam

dane: T=4s, /lambda/ l = 8m
szukane: v

Tak, jak w drgającym sznurze odcineczki sznura wykonują pionowe
drgania harmoniczne wokół położenia równowagi pociągając za sobą sąsiednie
odcineczki, a te pociągają jeszcze następne itd - powodując rozchodzenie się
swojego drgania czyli rozchodzenie się fali poprzecznej. Pomimo tego, że
drgające odcineczki same się przecież nie przemieszczają. Jeśli się
dokładnie przyjrzeć temu zjawisku, to łatwo zauważyć, że czas pełnego
drgania w pionowym ruchu harmonicznym zwany okresem T jest jednocześnie
czasem przemieszczenia się garbu fali o odległość między garbami sąsiednimi,
która to odległość jest długością fali l. Tak więc garb fali przebywa długość
fali l w tym samym czasie T, co jedno pełne drganie w ruchu pionowym.
Zatem v = l/T = 8m/4s = 2m/s

...............pozdrawiam