1.Napisz ,jaką część mowy jest każdy z wyrazów w zdaniu .
Dramatyczne opowiadanie Marty o bezdomnych szczeniaku wywarlo na nas ogromne wrażenie .Postanowiliśmy znależć dom dla trzech piesków i jednej suczki .Nasza klasa jest zawsze gotowa do niesienia pomocy .
2.Określ forme gramatyczną wszystkich wyrazów w zdaniu ;
Do najpiękniejszych zabydkow Kazimierza nad Wislą należy Kamienica Celojowska
3.W podanych zdaniach wskaż przyslówki ,liczebniki ,przyimki
Przyjechalam wczoraj wieczorem .Dostalem dwie piątki z polskiego i jedną trójkę z matematyki .pies biegal dookola .Poplynol w podróz do okola świata .
4.Uluż i zapisz zdanie skladające sie z Dwóch rzeczowników ,dwóch czasowników ,dwóch przymiotników ,jednego przyimka i jednego spójnika
Prosze szybko !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T16:28:18+01:00
1.
Dramatyczne-przymiotnik
opowiadanie--rzeczownik
Marty -rzeczownik
o -przyimek
bezdomnych -przymiotnik
szczeniaku -rzeczownik
wywarlo-czasownik
na-przyimek
nas-zaimek
ogromne -przymiotnik
wrażenie .-rzeczownik
Postanowiliśmy -czasownik
znależć-czasownik/bezokolicznik
dom -rzeczownik
dla -przyimek
trzech -liczebnik
piesków-rzeczownik
i-spójnik
jednej-liczebnik
suczki .-rzeczownik
Nasza -zaimek
klasa -rzeczownik
jest -czasownik
zawsze -przysłówek
gotowa-przymiotnik
do -zaimek
niesienia-rzeczownik
pomocy .rzeczownik
7 3 7