Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T20:05:08+01:00
Проблемы, с которыми молодые люди сталкиваются с многочисленными:
- Чрезмерные требования
- Отсутствие признания определенные убеждения или поведение, особенно со стороны старшего поколения
- Отсутствие понимания или непонимания смысла других людей, часто также со стороны сверстников
- Отсутствие перспектив на жизнь


1. Молодые люди имеют много вопросов, на которые они отвечают очень немногие. Если Вы уже встречались с ответами, которые даются на основе их требований, а не объяснив разговор.

2. "Шаг за пределы нормы", молодой человек обычно спрашивает кто-то обратил на него внимания. Все чаще, желание испытать подлинное чувство удовлетворения платеж из кармана, или оформление следующим образом: "Существует нет времени" или "ты не видишь, я занят сейчас?" Такое лечение только в случае увеличения барьеров между людьми.

3. Если никаких разговоров с родителями, педагогами, школьными учителями, а иногда и своих сверстников, то возникает проблема чувство утраты, чувство опасности и гибели людей. В настоящее время это случается все основные проблемы подрывая авторитет, соблюдая при этом политическую арену, террор заполняет конфликт между любовью к Родине и абсурдности создания будущего молодого поколения.

_______________________________________________________-

Problemów z jakimi młodzi się borykają jest wiele:
- zbyt wygórowane wymagania
- brak akceptacji niektórych przekonań czy zachowań, szczególnie ze strony starszego pokolenia
- niezrozumienie, czy poczucie niezrozumienia ze strony innych osób, często również ze strony rówieśników
- brak perspektywy na życie


1. Młodzież ma wiele pytań, na które mało kto im odpowiada. Jeśli już spotykają się z odpowiedziami, to są im podawane na podstawie twierdzeń, a nie wyjaśniającej rozmowy.

2. „Wychylając się poza normy”, młody człowiek najczęściej apeluje, by ktoś zwrócił na niego uwagę. Coraz częściej pragnienie doświadczenia szczerego uczucia spotyka się z wypłatą kieszonkowego, czy odprawą w brzmieniu: „Nie ma teraz czasu” czy „nie widzisz, że teraz jestem zajęty?” Takie potraktowanie sprawy jedynie powiększa wszelkie bariery międzyludzkie.

3. Jeśli brakuje rozmowy z rodzicami, wychowawcami, pedagogami szkolnymi czy niekiedy również rówieśnikami, wówczas pojawia się problem poczucia zagubienia, poczucia zagrożenia, czy zagubienia w życiu. Obecnie do tego dochodzi problem podważania wszelkich liczących się autorytetów, zaś obserwując arenę polityczną, przerażeniem napawa konflikt pomiędzy miłością do Ojczyzny a bezsensem w kreowaniu przyszłości młodego pokolenia.
1 5 1