Hej proszę o szybką pomoc bo zadanie jest na jutro:):)

1.Oblicz stopnie utlenienia:
a) azotu w : azotanie(V)żelaza(III), amoniaku, tlenku azotu(V), chlorku amonu.
b) węgla w: CH4, CO, węglanie wapnia, CO2, H2CO3, Al4C3.

2. Określ stopnie utlenienia manganu w jego związkach:
MnO, KMnO4, MnO2, K2MnO4, MnCl2.

1

Odpowiedzi

2010-02-12T01:17:33+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
a) stopień utlenienia azotu w :
azotanie(V)żelaza(III)------Fe(NO₃)₃---(+V)
amoniaku--------------------NH₃---------(-III)
tlenku azotu(V)-------------N₂O₅--------(+V)
chlorku amonu-------------NH₄Cl--------(-III)

b) stopień utlenienia węgla w:
CH₄-------(-IV)
CO--------(+II)
CaCO₃----(+IV)
CO₂-------(+IV)
H₂CO₃----(+IV)
Al₄C₃-----(-IV)

2.
Stopień utlenienia manganu w jego związkach:
MnO-----(+II)
KMnO₄--(+VII)
MnO₂---(+IV)
K₂MnO₄-(+VI)
MnCl₂---(+II)
2 5 2