W fragmentach wypisz środki stylistyczne:
1."Szczęsliwy,kogo w życiu klęski nie dosięgły"
2."bo skoro bóg potrząśnie domowymi węgły,z jednego gromu cały szereg nieci,po ojcach godzi i w dzieciach"
3."Ty jako fale na morzu sie pietrzą,
gdy wicher tracki do głębiny wpadnie
i ryje iły drzemiące gdzieś na dnie,
aż brzeżne skały od burzy zajęczą-
tak już od wieków w Labdakidów domy
po dawnych gromach nowe godzą gromy"

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T19:09:29+01:00
1. w życiu klęski - epitet, klęski nie dosięgły - metafora, personifikacja
2. domowymi węgły - epitet, jednego gromu - epitet, cały szereg - epitet, cały cytat - metafora
3. ty jako fale - porównanie, wicher tracki - epitet, brzeżne skały - epitet, Labdakidów domy - epitet, nowe gromy - epitet
8 4 8