Zad.1
Pokój Krzyśka ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 5m*3m*2,5m. Ile kilogramów waży powietrze w tym pokoju, jeśli 1m sześcienny powietrza waży ok. 1,3 kg.
zad.2
Co to jest mała ojczyzna? Który obszar uważasz za swoją małą ojczyznę? Dlaczego? Czym szczególnym różni się on od reszty Polski? Odpowiedz na pytania w 5 zdaniach.
zad.3
Każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny, jeden jedyny taki na świecie. Jak sądzisz, czy to dobrze, że ludzie są tak bardzo różni? Uzasadnij swoje zdanie. Odpowiedź ogranicz do 5 zdań.
zad.4
Które z państw członkowskich wprowadziło euro?
a) Wielka Brytania
b) Niemcy
c) Dania
d) Szwecja
zad.5
Na mapie odległość z Lublina do Białej Podlaskiej wynosi 1,2cm. Odległość w terenie między tymi miastami wynosi 120km. Jaka jest skala tej mapy?
a) 1:20000000
b) 1:2000
c) 1:10000000
d) 1:100000
zad.6
Teren Polski obniża się:
a) z południa na północ
b) ze wschodu na zachód
c) z północy na południe
d) z zachodu na wschód
zad.7
Sąsiadami Polski są:
a) Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy, Węgry, Niemcy
b)Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy, Niemcy
c) Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy, Francja
d)Rosja, Łotwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy, Niemcy.

prosze o wszystkie obliczenia...:)

1

Odpowiedzi

2010-02-11T18:42:03+01:00
5m*3m*2,5m=37,5m(szesciennych)
1,3*37,5=48,75kg.