1.
Step 1

Rinse out an empty white dish washing liquid bottle. Make sure all the soap is out.
2.
Step 2

Take a cloth tape measure and measure the distance of the roof of your mouth between the two teeth where you want your fangs to go.
3.
Step 3

Draw a rectangle on the curved side of the bottle so that it is a quarter of an inch wide and the length that you measured in Step 2.
4.
Step 4

Draw two fangs on the front of the rectangle that are about 1.5 inches apart. They can be as long as you want, but half an inch to one inch is typical.
5.
Step 5

Cut out the fangs using scissors or a box cutter blade. Be careful not to let the bottle slip since you'll be cutting along the curve.
6.
Step 6

Use a nail file to file any sharp edges or rough spots, and wash the fangs off. Place them in your mouth with the curve in the roof to test for a good fit. Take them out and trim them as needed.

Prosze o tlumaczenie ! Dokladne !

1

Odpowiedzi

2010-02-12T18:48:55+01:00
1.Krok 1
płukać pustą białą potrawę płyn do prania butelka. Upewnij się, że całe mydło zostanie wyeliminowane.
2.Krok 2
Brać centymetr z materiału i mierzyć odległość ze stropu twojego pyska między dwoma zębami gdzie chcesz by twoje kły poszły.
3.Krok 3
Rysować prostokąt na zakrzywionym boku butelki tak że to ma ćwierć cala szerokości i długość, którą zmierzyłeś w kroku 2.
4.Krok 4
Ciągnąć dwa kły na prawej stronie z prostokąta że są około 1.5 pomalutku przechodzi osobno. Oni mogą być tak dłudzy jak chcesz ale na pół cal do jednego cala jest typowy.
5.Krok 5
Wytnij kły używające nożyc albo ostrza noża pudła. Uważać, wysunąć butelkę od tej pory nie będziesz ciąć wzdłuż krzywej.
6.Krok 6
Używać pilnika do paznokci by złożyć jakiekolwiek ostre brzegi albo chropowate miejsca, i spierać kły. Postaw ich w twoim wylocie z krzywą na dachu na test dla dobrego napadu. Wychodzić z nimi i przycinać ich jak potrzebowany.