Ciepło spalania Cs informuje nas o tym ile ciepła jest przekazywane otoczeniu przy spaleniu 1 kg danej substancji,Ciepło oddawane otoczeniu przy spaleniu substancji o masie m wyraża się wzorem Q=mCs.
oblicz sprawność silnika samochodu który przy szybkości 100km/h
zużywa na 1km drogi 50g benzyny.Moc silnika 30kW,a ciepło spalania benzyny 50 MJ/kg

proszę o jasne i dobre rozwiązanie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T05:01:51+01:00
Witaj
dane: v=100km/h, Puż=30kW, cs=50MJ/kg, [m/s]= 50g/km
szukane: sprawność n

n = Puż/Pc Pc = Q/t = m*cs/t t = s/v
Pc = m*v*cs/s = v*cs*[m/s] = 100km/h*50MJ/kg*50g/km =
= 250MJ/h = 250 000kJ/3600s = 69,44kW

n = 30kW/69,44kW = 0,43 = 43%

...............pozdrawiam
11 3 11