Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-11T18:51:45+01:00
S₁=? droga którą przebiegł
S₂=? droga którą przeszedł
S=S₁+S₂=50km
v₁=16km/h prędkość biegu
v₂=6km/h prędkość piechotą

t₁ - czas biegu
t₂ - czas chodzenia
t=t₁+t₂=4,5h

v₁=S₁/t₁
v₂=S₂/t₂
t₁=t-t₂
S₁=S-S

v₁=(S-S₂)/(t-t₂)
S₂=v₂*t₂

v₁=(S-v₂*t₂)/(t-t₂)
16=(50-6t₂)/(4,5-t₂)
16*4,5 - 16t₂ = 50 - 6t₂
72 - 16t₂ = 50 - 6t₂
22=10t₂
t₂=2,2h
t₁=t-2,2
t₁=4,5-2,2 = 2,3h

S₁=V₁*t₁
S₁=16*2,3
S₁=36,8km
S₂=50-S₁
S₂=13,2km

Pan Edek przebiegł 36,8km i przeszedł 13,2km.
2010-02-11T18:55:34+01:00
S = vt

50 = 16x + 6y
x+y = 4,5

x = 4,5-y

50 = 16(4,5-y) + 6y
50 = 72-16y + 6y
16y-6y = 72-50
10y = 22
y = 2,2

x = 4,5-2,2 = 3,3

odp: biegl 3,3h i szedl 2,2h