1.Wyznacz współczynnik c funkcji kwadratowej y=x²+6x+c² jeśli wiadomo ze ma ona dokładnie jedno miejsce zerowe.
2.Wyznacz wzór funkcji liniowej której wykres jest równoległy do wykresu funkcji f(x)=4x-5 i przechodzi przez punkt A(-2,1).
Z góry dziękuje :)))

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-11T19:20:56+02:00
1.
To oznacza że Δ=0 zatem Δ=6²-4*1*c=36-4c=0, zatem 36-4c=0, -4c=-36 /:(-4), c=9.
Współczynnik c dla tej funkcji jest równy 9.

2.
Skoro jest to wykres równoległy to oznacza że współczynniki przy x są sobie równe a więc szukana funkcja ma postać f(x)=4x+b. Teraz skoro szukana funkcja przechodzi przez punkt A to oznacza że należy on do wykresu więc wstawiamy współrzędne tego punktu do równania i obliczamy współczynnik b.
1=4*(-2)+b
-b=-8-1
-b=-9 /:(-1)
b=9
Zatem wzór funkcji równoległej do f(x)=4x-5 i przechodzącej przez punkt A(-2,1) ma postać y=4x+9.
4 1 4