Podstawą graniastosłupa prostego jest równoleglobok o bokach 4 cmi 8cm.Wysokośc równolegloboku poprowadzonego na dłuższy bok ma 3 cm.Wysokoś granastosłupa jest równa 0,8 liczby 15.
oblicz
wysokoś graniastosłupa
pole powierzchni bocznej
objętośc

podstawą graniastosłupa prostego jest równoleglobok o bokach 6 cm i 10 cm .Wysokośc równolegloboku opuszczona na dłuższy bok ma 4 cm Wysokośc graniastosłupa jest równa 0,6 liczby 25.
oblicz
wysokośc graniastosłupa
pole powierzchni bocznej
objętośc


2

Odpowiedzi

2010-02-11T19:06:14+01:00
Wysokośc graniastoslupa:
0,6*25=15cm

Pole powierzchni bocznej:
a - krótszy bok podstawy
b - dłuższy bok podstawy
h - wysokośc graniastosłupa

P=2*a*h+2*b*h
P=2*6*15+2*10*15
P=180+300
P=480cm kwadratowych

Objętosc:
V - objestosc
Pp - pole podstawy
H - wysokosc rownolegloboku w podstawie
V=Pp*h
Pp=a*H
Pp=6*4=24cm
V=24*15=360cm szesciennych
2 5 2
2010-02-11T19:07:33+01:00
Zad. 1
wysokość graniastosłupa: 0,8 x 15 = 12 cm

pole pow. bocznej:
P₁= 4 x 12 = 48 cm²
P₂= 8 x 12 = 96 cm²
48 + 96 = 147 cm²
147 x 2 = 294 cm

objętość:
V = 3 x 8 x 12 = 288 cm³

zad. 2
wysokość: 0,6 x 25 = 15 cm

pole pow. bocznej:
P₁= 6 x 15 = 90 cm²
P₂= 10 x 15 = 150 cm²
90 + 150 = 240 cm²
240 x 2 = 480

objętość:
V = 4 x 10 x 15
V = 600 cm³
1 1 1