23. Korzystając z poniższych równań reakcji chemicznych, ułóż schemat przemian prowadzący do otrzymania kwasu azotowego(V) :
1. N₂ + 3 H₂ → 2NH₃
2. 4 NH₃ + 5 O₂ → 4 NO + 6H₂0
3. 2 NO + 0₂ →2 NO₂
4. 2 NO₂ + H₂0 → HNO₃

24. Korzystając z poniższych równań reakcji chemicznych, ułóż schemat przmian prowadzących do otrzymania kwasu siarkowego (VI):
1. 4 FeS₂ + 11 0₂→ 2 Fe₂0₃ + 8 SO₂
2. 2 SO₂ + 0₂ → 2 SO₃
3. SO₃ + H₂0 → H₂SO₄

1

Odpowiedzi

2010-02-12T18:44:15+01:00