Odpowiedzi

  • izam
  • Początkujący
2009-10-11T19:20:07+02:00
Przedimek nieokreślony a/an

Przedimek nieokreślony stawiamy przed rzeczownikiem lub przed wyrazem określającym rzeczownik (przymiotnik, przysłówek i liczebnik).
a -wstawiamy przed wyrazem zaczynającym się od spółgłoski
an -wstawiamy przed wyrazem zaczynającym się od samogłoski

Wstawiamy przed:

Rzeczownikami w liczbie pojedynczej opisującymi coś po raz pierwszy.

Rzeczownikami wskazującymi, że dana rzecz/osoba należy do zbioru rzeczy/osób o tej samej nazwie:
She's a doctor. It is a tree.

Liczbami i miarami:
a hundred; a thousand; zł a kilo; $ a meter; kilometers an hour, a lot of, a few, a little

W zdaniach wykrzyknikowych.

Nie wstawiamy przed:

Rzeczownikami występującymi tylko w liczbie pojedynczej np.: art, talent.

Rzeczownikami w liczbie mnogiej.

Rzeczownikami (określnikami) opisującymi rzeczowniki niepoliczalne np: a cup of tea, a loaf of bred.

15 3 15
2009-10-11T19:23:23+02:00
PRESENT sIMPLE UŻYWAMY DO :
- opisywania czynności stanów trwałych
-czynności powtarzających się lub wykonywanych regularnie
-do opisywania prawd uniwersalnych, prawd przyrody
-czynności odbywających sie zgodnie z harmonogramem zajęć, programem, rozkładem jazdy

-czasownik 'to be'
-ZD. TW.
-s/-es dla he/she/it
zD PYT.
do i does
DOES DLA 3 LICZBY POJ. A DO DLA RESSZTY
10 2 10
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-11T19:25:44+02:00
Czasu Present Simple używamy kiedy mówimy o:
-czynnościach stałych, lub powtarzających sie
- o rozkładach jazdy i programach telewizyjnych
-gdy mówimy o faktach, które są ogólną prawdą
- o uczuciach i upodobaniach
W zdaniu twierdzącym występuje czasownik w formie podstawowej z wyjątkiem 3 os. l.p. przy której to do czasownika dodajemy końcówkę -s lub -es

W zdaniach przeczących występuje operator don't lub doesn't

'a' stawiamy przed wyrazami zaczynającymi się na spółgłoski
'an' stawiamy przed wyrazami zaczynającymi się na samogłoski
14 2 14