Odpowiedzi

2010-02-11T19:00:51+01:00
Parowanie (cieczy) zachodzi w każdej temperaturze, w której istniej ciecz (niezależnie od ciśnienia zewnętrznego).

Parowanie takie zachodzi tylko na granicy ośrdoka ciekłego i gazowergo.Wrzenie to parowanie zachodzące w całej objętości cieczy w
charakterystycznej dla dabej cieczy i ciśnienia zewnętrznego
temperatuyrze.


Ciepło skraplania jest to ilość energii oddanej przy skraplaniu przez jednostkę masy danej substancji. W układzie SI jednostką ciepła skraplania jest J/kg (dżul na kilogram).
Ciepło parowania - ilość energii potrzebnej do odparowania jednostki masy danej substancji, przy stałym ciśnieniu i temperaturze. W układzie SI jednostką ciepła parowania jest J/kg. Stosuje się też jednostkę J/mol.

Ciepło parowania zależy silnie od ciśnienia (temperatury) zmiany stanu skupienia, malejąc wraz ze wzrostem temperatury i osiągając 0 w punkcie krytycznym.


Ciecz należy więc (pod danycn cisnieniem) doporwadszić do temperatury
wrzenia i dopiero wtedy będzie parowanie z całej objętości cieczy (przy
ciągłym dostarczaniu energii z zewnątrz przy stałym ciśnieniu).
8 4 8
2010-02-11T19:03:22+01:00
1. Wrzenie zachodzi gwałtownie i szybko, parowanie stopniowo
Parowanie zachodzi na powierzchni cieczy, a wrzenie na całej objętości
2. Ciepło parowania - ilość energii potrzebnej do odparowania jednostki masy danej substancji, przy stałym ciśnieniu i temperaturze. W układzie SI jednostką ciepła parowania jest J/kg. Stosuje się też jednostkę J/mol.
Ciepło skraplania jest to ilość energii oddanej przy skraplaniu przez jednostkę masy danej substancji. W układzie SI jednostką ciepła skraplania jest J/kg (dżul na kilogram).
25 4 25
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T19:09:18+01:00
1.parowanie jest to przeistaczanie się całej wierzchniej warstwy cieczy w gaz, natomiast wrzenie jest to gwałtowne parowanie w całej objętości (powierzchni)cieczy.
2.Ciepło skraplania jest to ilość energii oddanej przy skraplaniu przez jednostkę masy danej substancji. W układzie SI jednostką ciepła skraplania jest J/kg.
Ciepło parowania jest to ilość energii potrzebnej do odparowania jednostki masy danej substancji. W układzie SI jednostką ciepła parowania jest J/kg.
3.2260000 J/ kg
18 4 18