PRZETŁUMACZ ZDANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ANGILESKI
1. Mieszkam w Polsce
2. W tym kraju żyje 38 milionów ludzi
3. Stolicą Polski jest Warszawa
4. Mieszkam w Mielcu
5. To jest w południowo - wschodniej części Polski.


Proszę, aby nie było to skopiowane z translatora...

3

Odpowiedzi

2009-10-11T19:22:06+02:00
1.I live in Poland
2.It lives in this country 38 millions of people
3.Warsaw is capital polish
4.I live in Mielcu
5.There is in south - eastern part poland
2009-10-11T19:22:58+02:00
1. I live in Poland LUB I from Poland
Jedno i drugie zdanie jest poprawne.
2. In this county live thirty-eight million people.
3. Warsaw is Capital of Poland.
4. I live in Mielec.
5. It is in south-east Poland.
2009-10-11T19:26:23+02:00
1. I live in Poland. lub: I from Mielec.
2. In this country live thirty - eight millions people.
3. Capital of Poland is Warsaw. lub: Warsaw is capital of Poland.
4. I live in Mielec. lub: I from Mielec.
5. This is in south - east part of Poland. może być również: It is in south - east part of Poland.