W wodzie znajdują się jony; OH-, Ba2+, Mg2+, K+. Uzupełnij tabelę wodorotlenków które mogły zostać rozpuszczone w wodzie.

JONY | Wzór sumaryczny wodorotlenku| wzór strukturalny wodor.|równanie
-------|-------------------------------------|----------- reakcji dysocjacj
-------|--------------------------------------|---------- |
-------|---------------------------------------|--------- |
-------|---------------------------------------|--------- |

2

Odpowiedzi

2010-02-11T19:05:17+01:00
1Ba2+ 2OH1- /Ba(OH) /Ba-O-H / Ba (OH)2=Ba2+ +2OH1-
2. Mg2+ 2OH1-/ Mg (OH)2/ Mg-O-H/ Mg (OH) = Mg2+ = 2OH1-
3. K1+ OH1-/KOH/ K-O-H/ KOH= K1+ +OH1-
PS.w 1i 2 ma być po 2 wiązania -O-H
1 5 1
2010-02-11T19:05:48+01:00
Ba2+ = Ba(OH)2 dys. Ba(OH)2 -H2O--> Ba2+ + 2OH-
Mg2+ = Mg(OH)2 dys. Mg (OH)2 -H2O-->Mg2+ + 2OH-
K+ = KOH dys. KOH H2O-->K+ + OH-

strukturalne
K-O-H
H-O-Ba-O-H
H-O-Mg-O-H
1 5 1