Zad. 1 jaką drogę pokona samochów ruszający ze skrzyżowania jeśli prędkość 20m/s osiągnie w 5s.?

zad2. Oblicz ciśnienie wywierane przez prostopadłościan o wym.1x3x2 i masie 6 kg leżącej: a) na najmniejszym boku b) na największym boku

zad 3. Jakie jest pole podstawy prostopadłościanu o wysokości 1m wykonanego ze stali o gęstości 7500 kg/m3 , jeżeli jego masa to 22,5kg. Wynik podaj w cm2?

1

Odpowiedzi

2010-02-13T22:03:28+01:00
Cześć :-)
Zad. 1
Dane:
t = 5 s
a = (20 m/s) : 5 s = 4 m/s^2
Szukane:
S = ? - droga
Wzór:
S = 0,5 * a * t^2
Obliczenia:
S = 0,5 * 4 * 5^2 [m/s^2 * s^2 = m] - rachunek na mianach
S = 2 * 25
S = 50 [m]
Odp.: Samochód pokona drogę ok. 50 metrów.
Zad. 2
Zakładam, iż wym. prostopadłościanu są podane w metrach, gdyż nie podano jednostek przy zadaniu.
a) Pow. najmniejszego boku: 1 m * 2 m = 2 m^2
6 kg = 60 N
Ciśnienie: 60 N / 2 m^2 = 30 Pa
b) Pow. największego boku: 2 m * 3 m = 6 m^2
6 kg = 60 N
Ciśnienie: 60 N/6 m^2 = 10 Pa
Zad. 3
Dane:
g = 7500 kg/m^3
m = 22,5 kg
Szukane: V = ? - objętość
Wzór: g = m / V
g * V = m
V = m / g
Obliczenia:
V = 22,5 kg : 7500 kg/m^3 [kg : kg/m^3 = kg * m^3 : kg = m^3]
V = 0,003 m^3

V = Pp * h
0,003 m^3 = Pp * 1 m [dzielimy stronami przez 1 m]
0,003 m^2 = Pp
Pp = 0,003 m^2
0,003 m^2 = 0,003 * 10000 cm^2 = 30 cm^2
Odp.: Pole podstawy wynosi 30 cm^2.