Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-11T19:08:15+01:00
S₁=? droga którą przeszedł
S₂=? droga którą przebiegł
S=S₁+S₂=50km
v₁=16km/h prędkość biegu
v₂=6km/h prędkość piechotą

t₁ - czas biegu
t₂ - czas chodzenia
t=t₁+t₂=4,5h

v₁=S₁/t₁
v₂=S₂/t₂
t₁=t-t₂
S₁=S-S

v₁=(S-S₂)/(t-t₂)
S₂=v₂*t₂

v₁=(S-v₂*t₂)/(t-t₂)
16=(50-6t₂)/(4,5-t₂)
16*4,5 - 16t₂ = 50 - 6t₂
72 - 16t₂ = 50 - 6t₂
22=10t₂
t₂=2,2h
t₁=t-2,2
t₁=4,5-2,2 = 2,3h

S₁=V₁*t₁
S₁=16*2,3
S₁=36,8km
S₂=50-S₁
S₂=13,2km

Pan Edek przebiegł 36,8km i przeszedł 13,2km.
2010-02-11T19:17:26+01:00
X-biegł
y-szedł
x+y=50
16x+6y=270min

x=50-y
16(50-y)+6y=270

x=50-y
10y=270-800

x=50-y
-10y=-530//: -10

x=50-y
y=53

x=-3
y=53