Put the words in the correct order to from sentences.
1 Nancy/a cup of tea/afternoon/in/sometimes/has/the ]
2 bed/Gareth and Tonia/to/go/never/early
3 Lara/watches/evening/TV/usually/the/in
4 my/parents/weekends/relax/always/at/the
5 friends/my/often/home/visit/at/me

Bardzo proszę jeszcze o przetłumaczenie tych zdań na język polski.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T19:13:26+01:00
1) Nancy sometimes has a cup of tea in the afternoon. - Nancy czasami wypija filiżankę herbatki po południu
2)Gareth and Tonia never go early to bed. - Gareth i Tonia nigdy nie kładą się wcześnie spać
3) Lara usually watches TV in the evening. - Lara zazwyczaj ogląda tv wieczorami
4) My parents always relaz at the weekend. - Moi rodzice zawsze odpoczywają w weekend.
5) My friends often visit me at home. - Moi przyjaciele często odwiedzają mnie w domu
7 3 7