Zadanie w C++...
1.Napisz program obliczający sumę wszystkich dwucyfrowych liczb podzielnych przez 7.
2.Napisz program, który czyta liczbę naturalną większą od 1 i wypisuje najmniejszy dzielnik tej liczby (poza liczbą 1). Na przykład dla liczby 35 program powinien wypisać wartość 5, zaś dla liczby 37 program powinien wypisać wartość 37.
3.Napisz program obliczający sumę wszystkich podzielnych przez 4 liczb z przedziału <23;126>

4.Napisz program, w którym użytkownik podaje kolejno liczby całkowite, aż do momentu, gdy podana liczba jest równa 0. Program ma obliczyć średnią arytmetyczną wprowadzonych liczb (zero do średniej nie liczy się) oraz zliczyć ile podano liczb parzystych (zero ma nie być wliczane do liczb parzystych)

1

Odpowiedzi

2010-02-11T19:32:03+01:00
1)

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int suma = 0;
for(int i=14; i<100; i+=7)
suma += i;
cout << suma << endl;
return 0;
}

2)

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int liczba = 0;
while(liczba <= 1)
cin >> liczba;
int i=2;
while(i<=liczba && liczba%i != 0)
i++;
cout << i << endl;
return 0;
}

3)

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int suma = 0;
for(int i=24; i<=126; i+=4)
suma += i;
cout << suma << endl;
return 0;
}


4)

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int liczba;
int suma = 0;
int ile = 0;
int parzyste = 0;
cin >> liczba;
while(liczba != 0)
{
suma += liczba;
ile++;
if(liczba%2 == 0)
parzyste++;
cin >> liczba;
}
float srednia = suma/ile;
cout << "srednia: " << srednia << endl;
cout << "ilosc parzystych: " << parzyste << endl;
return 0;
}

2 3 2