Odpowiedzi

2009-10-11T19:30:46+02:00
Oddychanie tlenowe:
-zachodzi w mitochondriach
-uwalniane jest dużo energii
-przemianie ulega glukoza
-produkty reakcji: CO2, H2O, energia
(zachodzi u zwierząt, roślin)

oddychanie beztlenowe
-zachodzi w cytozolu
-uwalniane jest mało energii
-przemianie ulega glukoza
-produkty reakcji: kwas mlekowy lub alkohol etylowy, CO2, energia
(zachodzi u bakterii i niektórych grzybów)
20 4 20