Zastosowanie twierdzeń Pitagorasa


Trapez prostokątny ma podstawy długości 5 cm i 9 cm,a ramię dłuższe o 5 cm.Oblicz pole i obwód tego trapezu.


2. Trapez równoramienny ma postawy długości 2cm i 6cm a ramię √13.Oblicz pole tego trapezu.

3. Drabina długość 3 metry stoi oparta przy ścianie.Do jakiej wysokości dosięgnie ta drabina,gdy ją oprzemy w odległości: 0,5m , 1m, 1,5m, 2m, 2,5m od ściany ?

1

Odpowiedzi

2010-02-11T21:19:30+01:00
Zadanie 2:

P trapezu=1/2*(a+b)*h
Dane:
a=2
b=6
h^2= √13^2 - 2^2
h^2= 13-4
h=√9
h=3

P trapezu= 1/2*(2+6)*3
= 1/2*8*3
= 4*3
=12

odpowiedź pole trapezu to 12