2)ciało o masie 2kg spada swobodnie z wysokości 100 metrów . Jaka będzie miało energię kinetyczną na wysokosci 20 metrów?
blagam o szybką odpowiedź, z fizyki jestem cienka a na jutro muszę to miec:)
3)piłeczkę puszczono swobodnie z wysokosci 20m na ziemię
a) z jaką prędkością uderzy w ziemię?
b) z jaką predkością uderzy w ziemię, jeżeli ta sama piłeczka zostanie zrzucona z wysokosci 20 metrów z prędknością początkową 4m/s ?
4) jaką pracę muszę wykonać, aby książkę o masie 0,5 kg przenieść ze stołu z wysokości 80 metrów na pólkę o wysokości 1,5 metra ?

1

Odpowiedzi

2010-02-12T15:37:05+01:00
Zad.1
Dane:
m=2[kg];
h1=100[m];
h2=20[m];
g=10[m/s2];
Wzór:
Ek=(m*V2)/2;musimy znaleźć V-na wysokości od Ziemi 20[m];
Korzystając ze wzoru na wysokość swobodnego spadku:
h=(g*t2)/2 i Vk=g*t,po przekształceniach otrzymujemy;
Vk=pierw.2*g*H,u nas H=h1-h2=100-20=80[m],obliczamy Vk=pierw.2*10*80=pierw.1600=40[m/s];
jednostka:
[Vk]=[pierw.(m/s2*m)]=[pierw.(m2/s2)]=[m/s];podstaw to do wzoru na Ek;
jednostka:
[Ek]=[(kg*(m2/s2))]=[(kg*m/s2)*m]=[N*m]=[J];
Obliczenia:
Ek=(2*40do2)/2=(2*1600)/2=1600[J]=1,6[kJ].
Odp.Ek=1,6[kJ].
Ponieważ polubiłem Cię!Pozostałe zadania rozwiąże Ci ale po 20.00(mam korki i nie mogę odchodzić!)