Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-12T17:36:26+01:00
Nazywam się Karolina i mam 15 lat.
Ich heisse Karolina und ich bin 15 Jahre alt.

Moje problemy są standartowe. Kłótnie z rodzicami i rodzeństwem i niechęć do nauki.
Ich habe normale Probleme. Ich streite mich mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern und ich habe keine Lust zu lernen.

Najgorzej jest z rodzicami.Cały czas trzeba wykonywać ich polecenia.
Am schlimmsten ist es mit meinen Eltern. Ich muss die ganze Zeit das machen was sie wollen.

A to trzeba sprzątnąć pokój lub odkurzyć mieszkanie albo pomóc w sprzątaniu.
Ich muss mein Zimmer aufräumen oder staubsaugen oder bei dem Saubermachen helfen.

Z przyjaciółmi są problemy, lecz zupełnie innego rodzaju. Sprzeczamy się o typy muzyki lub o totalne głupoty.
Mit den Freunden gibt es andere Probleme. Wir streiten uns über Musik oder über andere unwichtige Sachen.

Brat nigdy nie chce mnie dopuścić do komputera. Siedzi przy nim cały czas a ja też chciałabym pogadać ze znajomymi na czacie lub znaleźć coś w Internecie.
Mein Bruder will mich nicht an den Computer lassen. Es sitzt die ganze Zeit am Computer, obwohl ich auch gerne chatten würde oder etwas im Internet finden will.

Więc z nim kłócę się o komputer lub, kto będzie oglądał w danej chwili TV.
Also streite ich mich mit ihm, wer an den Computer darf und wer fernsehen darf.

Niestety, jeśli rodziców nie ma w domu to najczęściej on dłużej siedzi przed komputerem i ogląda TV tyle ile chce, ponieważ jest starszy.
Leider, wenn die Eltern nicht zu Hause sind, sitzt er länger am Computer und schaut Fernsehen so viel er will, weil er älter ist.

Czasami są to również problemy miłosne. Na przykład, jeśli ja wzdycham do jakiegoś chłopca to on albo ma już swoją dziewczynę albo w ogóle nie zwraca na mnie uwagi.
Manchmal gibt es auch Liebesprobleme. Wenn mir ein Junge gefällt, dann hat er eine Freundin oder er beachtet mich gar nicht.

Z nauką jest jeszcze gorzej, ponieważ niechęć bierze górę nad wszystkim i ze wkuwania nici. Myślę, że większość nastolatków ma podobne problemy do moich, więc nie czuję się "inna"
Mit dem Lernen ist es noch schlimmer, ich habe oft keine Motivation zu Lernen.
Ich denke die meisten Jugendlichen haben ähnliche Probleme, also fühle ich mich nicht anders.