Wsparciem dla polskiego rolnictwa w UE sa programy pomocowe jednym z nich jest SAPARD korzystajac z dostepnych zrodel informacji opisz do jakich celow moga byc wykorzystane srodki pochodzace z SAPARD-u

tylko nie piszcie glupot tylko konkretnie zeby na temat bylo gdzies tak na 1 strone z zeszytu... albo pol

2

Odpowiedzi

2010-02-11T19:27:40+01:00
Cele programu SAPARD realizowanego w Polsce

W celu ułatwienia wdrożenia dorobku prawnego Unii Europejskiej i przygotowania mieszkańców wsi i polskiego rolnictwa do wyzwań związanych z wejściem Polski do UE określono trzy podstawowe cele dla programu SAPARD:

• poprawa konkurencyjności polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, zarówno na rynku krajowym jak i rynku międzynarodowym;
• dostosowanie sektora rolno-spożywczego do wymagań Jednolitego Rynku Unii Europejskiej w zakresie wymagań sanitarnych, higienicznych oraz jakościowych;
• wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej oraz tworzenie warunków do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi.


Program SAPARD w Polsce oparty jest na dwóch osiach priorytetowych:

• Poprawa efektywności sektora rolno-spożywczego.
• Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy wspierane przez oś komplementarną.


to jest niby ze strony internetowej ale masz prosto i na temat napisane ale ty mozesz kazde zrodlo wykorzystac. prosto fajnie i na temat.
4 4 4
2010-02-11T19:29:59+01:00
SAPARD to tzw. fundusz przedakcesyjny. Pieniądze z niego są przeznaczone na trzy cele: rozwój i poprawę infrastruktury obszarów wiejskich( wodociągi, kanalizację i drogi ), inwestycje w gospodarstwie i poprawę przetwórstwa i marketingu artykułów rolniczych i rybnych.

Program SAPARD został uruchomiony na początku lipca 2002 r. i objął następujące działania:
Działanie 1. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych
Działanie 2. Inwestycje w gospodarstwach rolnych
Działanie 3. Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich
Działanie 4. Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (Działanie uruchomione 3 grudnia 2003 r.)
Działanie 6. Szkolenia zawodowe
Działanie 7. Pomoc techniczna
6 4 6