Odpowiedzi

2010-02-12T04:58:25+01:00
Z Twierdzenia Steinera
(twierdzenie o osiach równoległych):

Moment bezwładności I względem dowolnej osi równa się sumie
momentu bezwładności Iśm
względem osi do niej równoległej i przechodzącej przez środek
masy i momentu bezwładności względem
danej osi liczonemu tak, jakby cała masa ciała była skupiona w środku
masy :
I = Iśm+Mr2
M - masa ciała
r - odległości osi obrotu od środka masy