Odpowiedzi

2010-02-11T19:23:40+01:00
2HNO₃ + MgO = Mg(NO₃)₂ + H₂O
2HNO₃ + Mg(OH)₂ = Mg(NO₃)₂ +2H₂O
2HNO₃ + Mg = Mg(NO₃)₂ + H₂
1 5 1
2010-02-11T19:23:47+01:00
2HNO₃ + MgO = Mg(NO₃)₂ + H₂O
2HNO₃ + Mg(OH)₂ = Mg(NO₃)₂ + 2H₂O
2HNO₃+ Mg = Mg(NO₃)₂ + H₂-strzałka do góry, bo to jest gaz

Otrzymujesz to ze 3 sposobów:
Kwas+tlenek metalu > sól+woda
Kwas+zasada > sól+woda
Kwas+metal > sól+wodór
1 5 1
2010-02-11T19:25:27+01:00
Sposoby otrzymywania soli:

1) kwas + tlenek magnezu = sól + woda
2HNO3 + MgO = Mg(NO3)2 + H2O

2) kwas + wodorotlenek = sól + woda
2HNO3 + Mg(OH)2 = Mg(NO3)2 + 2H2O

3) kwas + metal = sól + wodór
2HNO3 + Mg = Mg(NO3)2 + H2
1 5 1