Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T19:34:57+01:00
A) (cos45°-cos45°)*(cos45°+cos30°)=(√2/2 -√2/2)*(√2/2+√3/2)=0
b) (3sin45°+tg60°)*(3sin45°-tg60°)= (3*√2/2 + √3)*(3*√2/2-√3)=
=(3√2/2+√3)*(3√2/2*√3)=9-3=6
c)(sin60°+cos30°)²-(sin30°+cos60°)²=(√3/2 + √3/2)²-(1/2 +1/2)²=
=(√3)²-(1)²=3-1=2

Mam nadzieje, że dobrze xD
8 2 8
2010-02-11T19:45:00+01:00
Wydaje mi się, że wszystkich wartości funkcji trygonometrycznych nie muszę przypominać :)

1)(/2√₂-√₃/2)*(√₂/2+√₃/2)=
√₂/2*√₂/2-√₃/2*√₃/2=
2/4-3/4=-1/4

2)
(3*2√₂+√₃)*(3*2√₂-√₃)=
9*2/4-3=18/4-3/1=18/4-12/4=6/4=3/2

3)(√₃/2+√₃/2)²-(1/2+1/2)²=
(3/4+6/4+3/4)-(1/4+2/4+1/4)=3-1=2

W trzecim podpunkcie użyłam wzoru skróconego mnożenia (a+b)²=a²+2ab+b², a w pierwszym skorzystałam ze wzoru (a-b)(a+b)=a²-b² :)

12 4 12