Oblicz

a) (√17)²-(√24)²
b) (-2)*(√5)²+√1
c) (√1/3)²*√1/25
d) -(∛7)³+(∛23)³
e) ( ∛4)³+∛125:(-5)
f) ∛1/125-(∛1/5)³

Który ze znaków: <,= lub> należy wstawić w miejsca kropek?

a) √36*4.........√36*√4
b) √144+81....√144+√81
c) √256:16....√256:√16
d) √169-25....√169-√25
e) √289-√64.....√286-64
f) √400+√225....√400+225


Plis na dzisiaj

2

Odpowiedzi

2010-02-11T19:27:08+01:00
A) (√17)²-(√24)²=(-7)
b) (-2)*(√5)²+√1=(-9)
c) (√1/3)²*√1/25=1/25
d) -(∛7)³+(∛23)³=16
e) ( ∛4)³+∛125:(-5)=3
f) ∛1/125-(∛1/5)³=0

a) √36*4....=..√36*√4
b) √144+81.<.√144+√81
c) √256:16.=.√256:√16
d) √169-25.>.√169-√25
e) √289-√64..<.√286-64
f) √400+√225.>.√400+225

31 3 31
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T19:34:22+01:00
A) (√17)²-(√24)²
17- 24 = -7

b) (-2)*(√5)²+√1
(-2) *5 +1 = -10+1 =-9

c) (√1/3)²*√1/25
⅓ *⅕ = ¹/₁₅

d) -(∛7)³+(∛23)³
-7 + 23 = 16

e) ( ∛4)³+∛125:(-5)
4 + 5 : (-5)
4-1 = 3

f) ∛1/125-(∛1/5)³
⅕ - ⅕ = 0

Który ze znaków: <,= lub> należy wstawić w miejsca kropek?

a) √36*4...< ...√36*√4
√144 < 6*4
12 < 24

b) √144+81.. <..√144+√81
√ 225 < 12 +9
15 < 21

c) √256:16..= ..√256:√16
√16 = 16 :4
4 = 4

d) √169-25.. > ..√169-√25
√144 > 13 - 5
12 > 8

e) √289-√64.. < ...√286-64
17- 8 < √222
9 < 14,9

f) √400+√225... > .√400+225
20 +15 > √625
35 > 25
10 4 10