Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T19:36:52+01:00
Metan - ma budowę czworościanu foremnego. Jest to bezbarwny,palny,gaz. Nie jest toksyczny,ale stanowi duże zagrożenie w kopalniach gdzie tworzy mieszaninę wybuchową z powietrzem. Metan powstaje w wyniku rozkładu materii organicznej. Nazywany jest gazem błotnym. Jest głownym składnikiem gazu ziemnego.Nierozpuszczalny w wodzie! od metanu rozpoczyna się szereg homologiczny alkanów.

otrzymywanie :
bezpośrednia synteza węgla wodoru.
C+2H2 ==> CH4

mam nadzieję,że pomogłam
7 5 7
2010-02-11T19:40:48+01:00
WŁASNOŚCI METANU
Metan jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, prawie dwukrotnie lżejszym od powietrza. Nie rozpuszcza się w wodzie. Spala się w powietrzu niebieskawym płomieniem. Z tlenem lub powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową.
OTRZYMYWANIE METANU
Metan występuje w przyrodzie jako podstawowy składnik gazu ziemnego, gazu „błotnego” oraz biogazu.

3 5 3
2010-02-11T20:32:31+01:00
Metan- jest znany także jako gaz błotny i gaz kopalniany to najprostszy węglowodór nasycony(alkan). W temp pokojowej jest bezbarwnym i bezwonnym gazem.
Właściwości:
Temperatura topnienia 182,6*C
Temperatura wrzenia 161,7*C
Temperatura krytyczna 82,5*C
Ciśnienie krytyczne 46,3 bar
Metan występuje w przyrodzie jako podstawowy skladnik gazu ziemnego,
gazu błotnego i biogazu. Synteza z pierwiaskow (reakcja ta zachodzi w temperaturze 500*C C+2H-->CH₄

Ogrzewanie mieszaniny octanu sodu z wodorotlenkiem sodu (dekarboksylacja):
CH₃COONa + NaOH-->CH₄+ Na₂CO₃

Reakcja węglika glinu z kwasem( np solnym)
Al₄C₃+12H₂O-->4Al(OH)₃+3CH₄

Reakcja węglika glinu z Wodą
Al₄C₃+12H₂O-->4Al(OH)₃+3CH₄

3 1 3