NAPISZ WZÓR OPISANEJ FUNKCJI I PODAJ JEJ DZIEDZINĘ:
a) Każdemu trójkątowi równobocznemu o boku x przyporządkowano jego obwód.
b) Każdemu sześcianowi o boku n przyporządkowano jego objętość.
c) Każdej liczbie całkowitej a, różnej od zera przyporządkowano liczbę do niej odwrotną.
d) Każdemu prostokątowi którego długości boków różnią się o 2 przyporządkowano jego pole.
e) Każdej liczbie rzeczywistej x przyporządkowano liczbę 5 razy większą.
f) Każdej liczbie naturalnej n przyporządkowano jej czwartą potęgę.
g) Każdej liczbie rzeczywistej x przyporządkowano jej wartośc bewzględną. DZIA Z GÓRY;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T16:12:37+01:00
A) f(x)=3x, x>0 jako długość boku trójkąta, czyli D=R+ (liczby rzeczywiste dodatnie)
b) f(n)=n³, D=R+
c) f(a)=1/a, D=Z\{0}
d) f(x)=x(x+2), D=R+
e) f(x)=5x, D=R
f) f(n)=n⁴, D=N
g) f(x)=|x|, D=R